Under hösten fick vi in 53 stycken som var intresserade av Telia Öppen Fiber. Efter att vi skickat in alla signerade blanketter så fick vi efter ett par veckor information om att fiber kommer att installeras kvartal 2 2013. Fibernätet kommer troligen installeras i samma stolpar som kopparledningarna förtelefoni sitter i idag.

Under mitten av mars 2013 så inledde Skanova dragningen av rör för att lägga fiber in till området och Telia meddelade att de efter påsk kommer att skicka ut mer infomration.

Så fort vi får in mer information om detaljer kring installationen återkommer vi med mer info både via brev (email + postlåda) samt uppdaterar webben.